Máis de 20 países de todo o mundo introduciron restricións á exportación de grans para atopar recursos alternativos para a "autoprotección"

CCTV News: Segundo as estatísticas, desde o estalido do conflito Rusia-Ucraína, máis de 20 países de todo o mundo introduciron restricións ás exportacións de grans, e os países tamén buscaron activamente recursos alternativos para "protexerse".Algúns países subdesenvolvidos que dependen en gran medida das importacións de grans de Rusia e Ucraína, principalmente países de África, Asia e Oriente Medio, non só se ven obrigados a soportar prezos elevados dos alimentos.

Volver ao inicio